Blog Image

Bengterikj

Etableringsprogrammet

Asylpolitik Posted on 22 Nov, 2013 21:36

Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering, 2013-10-25Arbetsmarknadens utsatta grupper

Politik Posted on 22 Nov, 2013 21:28

Följande grupper är de mest utsatta på arbetsmarknaden:

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, särskilt ungdomar

• Arbetslösa utomeuropeiskt födda

• Arbetslösa med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

• Arbetslösa personer 55-64 år

Under det senaste året har hela ökningen av arbetslösheten fallit på utsatta grupper och deras andel av samtliga inskrivna arbetslösa var i september 2013 61,5 % jämfört med 58,6 % i september 2012. För fyra år sedan återfanns hälften av de inskrivna arbetslösa bland de utsatta grupperna och hälften bland de icke utsatta grupperna.

Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, Prognoser för utbetalningar 2013-2017 (2013-10-25)SIFO november 2013

Väljaropinioner Posted on 17 Nov, 2013 13:43Arbetslöshet okt 2013

Statistik Posted on 16 Nov, 2013 00:15

Exkl heltidsstud: 5%IPSOS oktober 2013

Väljaropinioner Posted on 02 Nov, 2013 14:44NOVUS oktober 2013

Väljaropinioner Posted on 31 Oct, 2013 10:57Flyktinganhöriga

Politik Posted on 26 Oct, 2013 15:00

Totalt: 55 745Uppehållstillstånd

Politik Posted on 26 Oct, 2013 14:56

Totalt: 816 737« PreviousNext »