Blog Image

Bengterikj

Ensamkommande asylsökande

Asylpolitik Posted on 14 Apr, 2015 00:47Arbetsförmedlingens etableringsprogram för nyanlända, kostnader 2013-2018

Asylpolitik Posted on 14 Jul, 2014 21:00

2013
Förvaltning: 704 Mkr
Ersättning: 1 666 Mkr
Lotsar & insatser: 929 Mkr
SUMMA: 3 299 Mkr
2014
Förvaltning: 692 Mkr
Ersättning: 2 774 Mkr
Lotsar & insatser: 1 787 Mkr
SUMMA: 5 253 Mkr
2015
Förvaltning: 662 Mkr
Ersättning: 3 673 Mkr
Lotsar & insatser: 2 508 Mkr
SUMMA: 6 843 Mkr
2016
Förvaltning: 654 Mkr
Ersättning: 4 145 Mkr
Lotsar & insatser: 2 753 Mkr
SUMMA: 7 552 Mkr
2017
Förvaltning: 554 Mkr
Ersättning: 3 852 Mkr
Lotsar & insatser: 2 626 Mkr
SUMMA: 7 032 Mkr
2018
Förvaltning: 554 Mkr
Ersättning: 3 020 Mkr
Lotsar & insatser: 2 062 Mkr
SUMMA: 5 636 Mkr
2013-2018 TOTALT: 35 615 Mkr
Snitt: 5 935 Mkr/årAktuell statistik från migrationsverket, nov 2013

Asylpolitik Posted on 04 Dec, 2013 21:53

Källa: Migrationsverkets statistiksida:
http://www.migrationsverket.se/info/790.html

Hittills i år (tom nov) har totalt 88 399 uppehållstillstånd beviljats plus 19 400 EES-uppehållsrätter. Summa: 107 799

Totalt antal anhöriga som fått uppehållstillstånd är

37 269 st (35 %) varav

10 058 st (9 %) är anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd (asyl) som konventionsflyktingar/ skyddsbehövande/ synnerligen ömmande omständigheter /tidsbegränsat tillstånd

25 796 personer (24 %) har beviljats asyl under 2013 tom nov varav 6 932 konventionsflyktingar (6%) och 2 178 kvotflyktingar (2 %)

I nov 2013 beviljades 3 363 personer asyl (årstakt 40 000) i första instans (Migrationsverket); 62 % av alla inkomna ansökningar

Antal personer som sökte asyl i nov 2013 var 5 436 (årstakt 66 000)Etableringsprogrammet, kostnader

Asylpolitik Posted on 22 Nov, 2013 22:39

2013
Förvaltning: 714 Mkr
Ersättning: 1 699 Mkr
Lotsar: 373 Mkr
Insatser: 588 Mkr
SUMMA: 3 374 Mkr

2014
Förvaltning: 677 Mkr
Ersättning: 2 730 Mkr
Lotsar: 623 Mkr
Insatser: 1 338 Mkr
SUMMA: 5 368 Mkr

2015
Förvaltning: 1 233 Mkr
Ersättning: 3 763 Mkr
Lotsar: 855 Mkr
Insatser: 1 902 Mkr
SUMMA: 7 753 Mkr

2016
Förvaltning: 1 972 Mkr
Ersättning: 4 416 Mkr
Lotsar: 983 Mkr
Insatser: 2 301 Mkr
SUMMA: 9 672 Mkr

2017
Förvaltning: 2 592 Mkr
Ersättning: 4 344 Mkr
Lotsar: 973 Mkr
Insatser: 2 333 Mkr
SUMMA: 10 242 Mkr

TOTALT 2013-2017: 36 409 Mkr

Insatser avser t ex kostnader för utbildning, arbetsträning med handledararvode, praktiskt basår, tolk och resor

Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, Prognoser för utbetalningar 2013-2017 (2013-10-25)Migrationsverkets prognos för beviljade uppehållstillstånd

Asylpolitik Posted on 22 Nov, 2013 21:45

Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2013-10-25Etableringsprogrammet

Asylpolitik Posted on 22 Nov, 2013 21:36

Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering, 2013-10-25Personer i Migrationsverkets mottagningssystem 1 okt 2013

Asylpolitik Posted on 04 Oct, 2013 19:13

TOTALT: 45 263 st
ABO: 28 802 st
EBO: 14 462 st
ÖVR: 1 999 st

Med giltigt uppehållstillstånd: 8 581 stSkilda världar

Asylpolitik Posted on 25 Sep, 2013 16:14

Riksdagen debatterar Betänkande 2012/13 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001SfU11&doctype=bet

Janne Josefsson följer med en god man till ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn:

//www.youtube.com/embed/-JnaA4icJQ4
Totalt har Sverige tagit emot 7 500 ensamkommande flyktingbarn sedan 2009 tom aug 2013, de flesta (84%) från Afghanistan och SomaliaNext »