Blog Image

Bengterikj

Barockt

Politik Posted on 29 Jan, 2014 23:20

Margret Atladotir tycker det är barock- nej “beyond barockt” (mer än barockt, överdrivet barockt?) – att Rumänien skickar poliser till Sverige för att hjälpa till att minska tiggarproblemet i Sverige

???

http://www.politism.se/story/ursakta/#post-9235Arbetsmarknadens utsatta grupper

Politik Posted on 22 Nov, 2013 21:28

Följande grupper är de mest utsatta på arbetsmarknaden:

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, särskilt ungdomar

• Arbetslösa utomeuropeiskt födda

• Arbetslösa med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

• Arbetslösa personer 55-64 år

Under det senaste året har hela ökningen av arbetslösheten fallit på utsatta grupper och deras andel av samtliga inskrivna arbetslösa var i september 2013 61,5 % jämfört med 58,6 % i september 2012. För fyra år sedan återfanns hälften av de inskrivna arbetslösa bland de utsatta grupperna och hälften bland de icke utsatta grupperna.

Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, Prognoser för utbetalningar 2013-2017 (2013-10-25)Flyktinganhöriga

Politik Posted on 26 Oct, 2013 15:00

Totalt: 55 745Uppehållstillstånd

Politik Posted on 26 Oct, 2013 14:56

Totalt: 816 737Beviljad asyl

Politik Posted on 26 Oct, 2013 14:36Uppehållstillstånd 2009-2013

Politik Posted on 15 Sep, 2013 21:48

Uppehållstillstånd
(exkl EES-uppehållsrätter):

2009: 84 830 personer
2010: 86 245
2011: 69 908
2012: 85 589
2013: 62 404 (tom aug)

Summa: 388 976 personer

Malmö kommun har 309 912 invInvandringens pris

Politik Posted on 15 Sep, 2013 21:34

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen
2005: 8 918 personer
2006: 27 920
2007: 23 894
2008: 20 316
2009: 18 675
2010: 15 212
2011: 13 271
2012: 18 791
2013: 19 317 (tom juli)

Summa: 166 314 personer

Linköpings kommun har 148 000 inv, Uppsala 203 000

För varje
kommunplacerad betalar staten en Grundersättning på tio prisbasbelopp (445 000
kr) och en Schablonersättning (83 100 kr) till kommunen, sammanlagt
528 100 kr.

För 18 791 kommunmottagna 2012 blev det 9 923 Mkr

Sedan 2005 har staten ersatt kommunerna med 88 000 Mkr kronor för kommunmottagna flyktingar.

De flesta
kommunmottagna deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. AF budgeterar
(källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2013 Prognoser för utbetalningar
2013-2017 2013-07-29) för 17 200 personer i etableringsprogrammet i år och för
20 400 nästa år (2014):

2013
Etableringsersättning: 1 738 Mkr
Lotsar och övriga insatser: 1 185 Mkr
SUMMA: 2 923 Mkr

2014
Etableringsersättning: 2 606 Mkr
Lotsar och övriga insatser: 2 167 Mkr
SUMMA: 4 773 Mkr

TOTALT för kommunmottagna och etablering på AF ca 15 000 Mkr på ett årValresultat Socialdemokraterna 1920-2010

Politik Posted on 15 Sep, 2013 16:49Next »