Blog Image

Bengterikj

Vårdkrisen, forts

Hur gick det med .. Posted on 19 Jul, 2013 12:15

Snart är väl alla sjuksköterskor slut:

BRIST PÅ SJUKSKÖTERSKOR HOS SOS ALARM
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nljh

Se även
http://iloapp.bengterikj.se/blog/blogg?Home&post=192Bilstölderna sjunker

Hur gick det med .. Posted on 18 May, 2013 11:27

Antalet polisanmälda bilstölder har sjunkit kraftigt

Källa: Brottsförebyggande rådet (TT) via SVT TextVårdkrisen

Hur gick det med .. Posted on 17 May, 2013 20:09

AKADEMISKA STOPPAR ALLA OPERATIONER

2013-05-17

http://www.unt.se/uppsala/akademiska-stoppar-operationer-2427568.aspx

-“Händelsen är ovanlig men inte unik”

TRYCKSÅR PÅ MÅNGA SJUKHUS

2013-05-17

http://www.skanskan.se/article/20130517/TTINRIKES/305179976/1395/-/trycksaringr-paring-maringnga-sjukhus

– Förebyggande åtgärder är att vända patienterna regelbundet och ge dem tryckavlastande madrasser.

-Madrasser som förebygger problemen finns i dag i cirka 12 000 av landets cirka 22 000 sjukhussängar. Men i flera landsting ligger inte alla riskpatienter i sådana, visar mätningen.

SJUKSKÖTERSKOR SÄGER UPP SIG

2013-05-21

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5540059

Låg bemanning, hög personalomsättning, stress och bristande förutsättningar för att ge en bra vård är några av orsakernaGlobala temperaturen

Hur gick det med .. Posted on 24 Apr, 2013 23:48Trafikdöda och skadade 2006 – 2012

Hur gick det med .. Posted on 20 Jan, 2013 13:57

Antalet trafikdödade nådde ett minimum dec2011/jan2012 på 22 pers/mån (12-mån mv) och har tyvärr ökat med 9 % nu (2 %-enh) till 24 pers/mån efter en mellanliggande topp på 26 pers/mån.

Antalet allvarligt skadade nådde ett minimum mars/april 2011 på 240 pers/mån (12-mån mv). Efter en tillfällig topp i mars 2012 på 270 pers/mån är man nu tillbaka på förra vinterns nivå.

Antalet trafikdödade har planat ut mellan 22 och 26 pers/mån, medan antalet trafikskadade kan ha återtagit en fallande trend.

Källa: TransportstyrelsenTrafikdöda och skadade

Hur gick det med .. Posted on 18 Feb, 2012 14:16

Det har nu gått snart ett år sedan SVT Text rapporterade att den goda trenden kanske brutits och att antalet döda i trafiken kunde vara på väg upp. Nu, när år 2011 är till ända, ser man att det är så. Förhoppningsvis har trafikverket observerat trendbrottet (de analyserar väl sin egen statistik) och vidtar åtgärder för att vända trenden. Riksdagen har också satt ett mål, att antalet döda och svårt skadade i trafiken skall halveras till år 2020. Det måste ju kräva speciella åtgärder eftersom utvecklingen nu går åt fel håll.Hur går det med svininfluensan

Hur gick det med .. Posted on 30 Dec, 2009 20:04

Den 30 dec 2009 kan man läsa på Svt Text:

112 SVT Text Onsdag 30 dec 2009
INRIKES Publicerad 30 december

Allt färre fall av svininfluensa

Spridningen av svininfluensan fortsätter att minska och det är ingen risk för ett nytt stort utbrott under våren, enligt Smittskyddsinstitutet. Eftersom många har vaccinerats eller blivit immuna har stora delar av befolkningen ett bra skydd. -Någon stor våg blir det inte. I andra länder kan det däremot komma nya stora utbrott, säger statsepidemiolog Annika Linde. I vilken mån det faktum att cirka 60 procent av svenskarna nu vaccinerats bidragit till att influensavågen avtar är oklart (min kurs.). Under vecka 52 rapporterades om tio verifierade influensafall.

Statistik kring influensan – 169

169 SVT Text Onsdag 30 dec 2009
NYHETSBAKGRUND Publicerad 30 december

Statistik kring svininfluensan

-Mellan 240.000 och 612.000 personer uppskattas ha haft influensan.
-Cirka 60 procent av Sveriges befolkning har vaccinerats.
-Totalt 25 dödsfall har rapporterats i Sverige till och med vecka 52.
-1.803 dödsfall har rapporterats i Europa och 10.879 i resten av världen.
Källa: Smittskyddsinstitutet (TT)

Kommentar:

25 dödsfall av 240.000 – 612.000 som insjuknat är totalt ca 0,01 – 0,003 % dödsfall av totala antalet sjukfall.

“Varje år dödas mellan 400 och 500 människor i vägtrafiken och flera tusen skadas allvarligt. Det är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige.” (Vägverket:

http://www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Skade–och-olycksdata/Om-skade—olycksdata/

Hufvudstadbladet rapporterar den 14 dec 2009:

36 dödsfall med koppling till svininfluensan

Publicerad: 14/12 13:07

Totalt 36 personer i Finland misstänks ha dött i svininfluensan.

Institutet för hälsa och välfärd uppger att svininfluensan bekräftats i de nämnda fallen, men det betyder inte nödvändigtvis att uttryckligen svininfluensan var dödsorsaken. Av de döda hörde 34 till en riskgrupp eller led av någon annan sjukdom.

Hittills har cirka 7 500 fall av svininfluensan bekräftats i laboratorieundersökningar. Men det verkliga antalet smittade är mycket större. En annan mätare av antalet insjuknade är antiviral läkemedelsbehandling, som ordinerats en del av patienterna och som hittills cirka 70 000 patienter fått.

http://www.hbl.fi/text/inrikes/2009/12/14/w41016.php

Kommentar:

Finland har inte “massvaccinerat” sin befolkning, men rapporterar ändå färre fall av svininfluensa än Sverige.