Arbetslösa april 2005, 15-74 år
365 500 varav heltidsstud 106 500
Exkl heltidsstud: 259 000

Arbetslösa april 2014, 15-74 år
445 100 varav heltidsstud 185 700
Exkl heltidsstud: 259 400

Källa: AKU