2013
Förvaltning: 704 Mkr
Ersättning: 1 666 Mkr
Lotsar & insatser: 929 Mkr
SUMMA: 3 299 Mkr
2014
Förvaltning: 692 Mkr
Ersättning: 2 774 Mkr
Lotsar & insatser: 1 787 Mkr
SUMMA: 5 253 Mkr
2015
Förvaltning: 662 Mkr
Ersättning: 3 673 Mkr
Lotsar & insatser: 2 508 Mkr
SUMMA: 6 843 Mkr
2016
Förvaltning: 654 Mkr
Ersättning: 4 145 Mkr
Lotsar & insatser: 2 753 Mkr
SUMMA: 7 552 Mkr
2017
Förvaltning: 554 Mkr
Ersättning: 3 852 Mkr
Lotsar & insatser: 2 626 Mkr
SUMMA: 7 032 Mkr
2018
Förvaltning: 554 Mkr
Ersättning: 3 020 Mkr
Lotsar & insatser: 2 062 Mkr
SUMMA: 5 636 Mkr
2013-2018 TOTALT: 35 615 Mkr
Snitt: 5 935 Mkr/år