Källa: Migrationsverkets statistiksida:
http://www.migrationsverket.se/info/790.html

Hittills i år (tom nov) har totalt 88 399 uppehållstillstånd beviljats plus 19 400 EES-uppehållsrätter. Summa: 107 799

Totalt antal anhöriga som fått uppehållstillstånd är

37 269 st (35 %) varav

10 058 st (9 %) är anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd (asyl) som konventionsflyktingar/ skyddsbehövande/ synnerligen ömmande omständigheter /tidsbegränsat tillstånd

25 796 personer (24 %) har beviljats asyl under 2013 tom nov varav 6 932 konventionsflyktingar (6%) och 2 178 kvotflyktingar (2 %)

I nov 2013 beviljades 3 363 personer asyl (årstakt 40 000) i första instans (Migrationsverket); 62 % av alla inkomna ansökningar

Antal personer som sökte asyl i nov 2013 var 5 436 (årstakt 66 000)