Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2013-10-25