Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering, 2013-10-25