TOTALT: 45 263 st
ABO: 28 802 st
EBO: 14 462 st
ÖVR: 1 999 st

Med giltigt uppehållstillstånd: 8 581 st