Uppehållstillstånd
(exkl EES-uppehållsrätter):

2009: 84 830 personer
2010: 86 245
2011: 69 908
2012: 85 589
2013: 62 404 (tom aug)

Summa: 388 976 personer

Malmö kommun har 309 912 inv