Arbetslösheten juni 2013 efter arbetslöshetstidens längd i ålderskat 20 – 64 år. Totalt: 7,3 %