En tredjedel av alla unga hittar ett arbete inom en månad och ytterligare en tredjedel inom ett halvår. Långtidsarbetslösheten bland unga var 3,4 %. Bara lite mer än var tionde arbetslös ungdom var långtidsarbetslös

I åldersgruppen 25-54 år var mer än en tredjedel av de arbetslösa långtidsarbetslösa