Relativa arbetslösheten är lika med antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften.

Källa: SCB