Utbrottet i Bure den 20 februari var “falskt”. Stöd nu vid 23,5 kr