Antalet trafikdödade nådde ett minimum dec2011/jan2012 på 22 pers/mån (12-mån mv) och har tyvärr ökat med 9 % nu (2 %-enh) till 24 pers/mån efter en mellanliggande topp på 26 pers/mån.

Antalet allvarligt skadade nådde ett minimum mars/april 2011 på 240 pers/mån (12-mån mv). Efter en tillfällig topp i mars 2012 på 270 pers/mån är man nu tillbaka på förra vinterns nivå.

Antalet trafikdödade har planat ut mellan 22 och 26 pers/mån, medan antalet trafikskadade kan ha återtagit en fallande trend.

Källa: Transportstyrelsen