OMXS30 (1072,8) har fallit tillbaka till nära 50 dgr medelv (1071). Fibonaccistödet 61,8% ligger på 1066 för stängningskurserna och 1063 för extremvärdena