Den 5 sept vände index upp från 1029 och hade då fallit tillbaka ungefär till fibonaccinivån 38,2 % av uppgången mellan 4 juni och 17-20 augusti; 42,5 % räknat på extremvärdena och 38,6 % räknat på stängningskurserna