Efter viss tvekan började Lundberg stiga rejält efter utbrotten – i linje med övriga börsuppgången förstås