Index var igenom motståndet vid 1085 den 17 aug men föll tillbaka och ner till stödet vid 1040, där index vände upp igen fredags. Nu finns det ett motstånd vid 1060 som kan bli tungt att forcera