Det har nu gått snart ett år sedan SVT Text rapporterade att den goda trenden kanske brutits och att antalet döda i trafiken kunde vara på väg upp. Nu, när år 2011 är till ända, ser man att det är så. Förhoppningsvis har trafikverket observerat trendbrottet (de analyserar väl sin egen statistik) och vidtar åtgärder för att vända trenden. Riksdagen har också satt ett mål, att antalet döda och svårt skadade i trafiken skall halveras till år 2020. Det måste ju kräva speciella åtgärder eftersom utvecklingen nu går åt fel håll.