Två böcker om Sveriges förhållande till tyska diktaturer under nittonhundratalet:

– Inte bara Stasi . . . Relationer Sverige – DDR 1949-1990

– Drömmen om Norden – Nazistisk infiltration 1933-1945

Författare: Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola.