Den 30 dec 2009 kan man läsa på Svt Text:

112 SVT Text Onsdag 30 dec 2009
INRIKES Publicerad 30 december

Allt färre fall av svininfluensa

Spridningen av svininfluensan fortsätter att minska och det är ingen risk för ett nytt stort utbrott under våren, enligt Smittskyddsinstitutet. Eftersom många har vaccinerats eller blivit immuna har stora delar av befolkningen ett bra skydd. -Någon stor våg blir det inte. I andra länder kan det däremot komma nya stora utbrott, säger statsepidemiolog Annika Linde. I vilken mån det faktum att cirka 60 procent av svenskarna nu vaccinerats bidragit till att influensavågen avtar är oklart (min kurs.). Under vecka 52 rapporterades om tio verifierade influensafall.

Statistik kring influensan – 169

169 SVT Text Onsdag 30 dec 2009
NYHETSBAKGRUND Publicerad 30 december

Statistik kring svininfluensan

-Mellan 240.000 och 612.000 personer uppskattas ha haft influensan.
-Cirka 60 procent av Sveriges befolkning har vaccinerats.
-Totalt 25 dödsfall har rapporterats i Sverige till och med vecka 52.
-1.803 dödsfall har rapporterats i Europa och 10.879 i resten av världen.
Källa: Smittskyddsinstitutet (TT)

Kommentar:

25 dödsfall av 240.000 – 612.000 som insjuknat är totalt ca 0,01 – 0,003 % dödsfall av totala antalet sjukfall.

“Varje år dödas mellan 400 och 500 människor i vägtrafiken och flera tusen skadas allvarligt. Det är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige.” (Vägverket:

http://www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Skade–och-olycksdata/Om-skade—olycksdata/

Hufvudstadbladet rapporterar den 14 dec 2009:

36 dödsfall med koppling till svininfluensan

Publicerad: 14/12 13:07

Totalt 36 personer i Finland misstänks ha dött i svininfluensan.

Institutet för hälsa och välfärd uppger att svininfluensan bekräftats i de nämnda fallen, men det betyder inte nödvändigtvis att uttryckligen svininfluensan var dödsorsaken. Av de döda hörde 34 till en riskgrupp eller led av någon annan sjukdom.

Hittills har cirka 7 500 fall av svininfluensan bekräftats i laboratorieundersökningar. Men det verkliga antalet smittade är mycket större. En annan mätare av antalet insjuknade är antiviral läkemedelsbehandling, som ordinerats en del av patienterna och som hittills cirka 70 000 patienter fått.

http://www.hbl.fi/text/inrikes/2009/12/14/w41016.php

Kommentar:

Finland har inte “massvaccinerat” sin befolkning, men rapporterar ändå färre fall av svininfluensa än Sverige.