Jag kom att tänka på en dikt av Nils Ferlin:

Stenen,
elden
och metmasken:

Tre trappsteg
till
Rockefeller.

(Evolution i diktsamlingen Barfotabarn från 1933)